Specialisatie:    Dr Steven Renier

Wat is comfort vision?

Door het verouderen van de ooglens hebben veel patiënten zowel een vertebril als leesbril nodig.  Door een lensimplantatie met Comfortvision lenzen kunnen we de afhankelijkheid  van die brillen sterk verminderen. Deze speciale lenzen werken met het Multifocale principe: ze kunnen zowel voor veraf als voor dichtbij focussen. Tevens focussen we één oog iets meer voor dichtbij, en het andere meer voor veraf.   We merken dat hierdoor de meeste mensen met comfortvision voor veraf geen bril meer nodig hebben. Voor dichtbij zal bij bepaalde taken (lang lezen, lezen van kleine print) nog een leesbril nodig zijn, maar veel minder dan voorheen. 

Standaard lensComfort Vision

Bij wie kan dit toegepast worden?

Bij iedereen boven de 50, met een ‘plus’ sterkte voor veraf en een leesbril. Voor een goed resultaat dient ook het astigmatisme voldoende laag zijn, dit kan allemaal tijdens een consultatie bekeken worden

Welke ingreep wordt hierbij uitgevoerd?

Dit gebeurt met dezelfde techniek als een cataractingreep: de eigen lens wordt verwijderd met een ultrasone laser, en een nieuwe heldere kunstlens wordt in de plaats gezet. Tegenwoordig kunnen we deze techniek zelf computergeleid laten gebeuren, waardoor we dit met nog een grotere precisie kunnen uitvoeren.   Die ingreep gebeurt onder druppelverdoving.

Welke implantlens wordt hiervoor gebruikt?

Wij gebruiken standaard een implantlens van de laatste generatie, die een focus heeft zowel voor ver als voor dichtbij. Doordat één oog ook meer zijn focus heeft voor dichtbij is ook een leesbril veel minder noodzakelijk. Wij verkiezen deze lens omdat deze volgens de studies het best verdragen wordt, en het minst nevenwerkingen heeft. Halo’s ’s nachts, stervormen rond lichten etc zijn eigenschappen van klassieke types Multifocale lenzen, die we weinig of niet opmerken bij deze techniek.

Multifocale implantlens

Wat zijn de risico’s?

Er zijn eigenlijk 2 soorten risico’s. Ten eerste zijn dat de operatie risico’s zoals die ook voorkomen bij de staaroperaties. Je kunt hierbij denken aan infecties of bloedingen. Deze zijn zeer zeldzaam. Echter, het blijft een operatie en daarom wordt ter voorkoming van reacties in het oog preventief behandeld met ontstekingsremmende oogdruppels, gedurende enkele weken.

Ten tweede is er de kans dat de patient het zicht onvoldoende scherp vindt voor veraf, of te vaak de leesbril nog nodig heeft voor dichtbij. Vaak is dit te wijten aan een “reststerkte” die dan met een laserbehandeling nog verbeterd kan worden. 

Veel gestelde vragen

Is het uiteindelijke resultaat met zekerheid te voorspellen?

Sowieso is er, zelfs met de meest geavanceerde apparatuur, toch nog een lichte foutenmarge voor het bepalen van de sterkte van de lens. Daarom kan het in 15% van de gevallen nog nodig zijn dat iemand met een vertelens of comfortlens toch nog een (zeer lichte) bril nodig heeft om op afstand perfect te zien.  Wanneer de afwijking te groot is kunnen we opteren om de sterkte wat bij te laseren.

Komt iedereen hiervoor in aanmerking?

Multifocale implantlenzen zijn niet bij iedereen mogelijk. We zien in de studies dat de tevredenheid na zo'n ingreep sterk afhangt van de omstandigheden, en van de brilsterkte voor de ingreep. Zo zal bij amblyopie (een lui oog), een onregelmatig hoornvlies (keratoconus, ...) of vroegere krasjes het resultaat met dergelijke lenzen nooit voldoende goed zijn. Ook bij patiënten met myopie (bijziendheid) zijn we terughoudend: het vertezicht wordt hierbij wel duidelijk beter, maar het leeszicht zal wat minder goed zijn dan voor de ingreep.

Hoe werkt Relex Smile?

Smile is de laatste generatie van ooglaserchirurgie. Hier wordt door de femtosecond laser diep in het hoornvlies een laagje weefsel afgelijnd. Daarna wordt dit stukje (lentikel genoemd) via een micro insnede met de pincet verwijderd. Hierdoor verandert de kromming van het hoornvlies, waardoor de sterkte van het oog verandert en het zicht dus scherper wordt zonder bril of contactlenzen.

Het fundamentele verschil tussen LASEK, LASIK en SMILE is de plaats waar de laser zijn effect zal hebben

Diep in het hoornvlies wordt door de femtosecond laser een laagje hoornvliesweefsel afgelijnd. Dit heeft wat de vorm van een contactlensje, en noemen we het lentikel. De laser zal ook een kleine insnede maken naar dit lentikel, zodat dit met een pincet verwijderd kan worden.


 SMILE: wat zijn de voor- en nadelen?   

Relex SMILE lost verschillende problemen op die we soms hadden bij de klassieke LASIK chirurgie:

  1. Er is geen echte flap meer aanwezig. Daardoor is het hoornvlies (zoals bij LASEK) steviger, en kan een trauma jaren later in principe geen problemen meer geven
  2. Het hoornvlies blijft meer stevigheid behouden. Er wordt volledig in de diepte gewerkt. De bovenste laag van het hoornvlies is eigenlijk voor stevigheid de belangrijkste. Bij SMILE blijft deze intact, en is het hoornvlies na de ingreep steviger dan bvb. bij LASIK
  3. Er is minder droogte. De zenuwvezels die droogte veroorzaken lopen oppervlakkig. Bij SMILE worden die grotendeels intact gelaten, en zien we dus veel minder droogte ontstaan dan bij LASIK. De moment dat er bij LASIK een flap gemaakt wordt, worden veel zenuwvezels doorgesneden waardoor 30% na de ingreep last heeft van drogere ogen.
  4. SMILE is accurater voor hogere correcties. Studies tonen aan dat SMILE een preciezer resultaat heeft vanaf -6 in vergelijking met LASIK. Dit komt omdat bij SMILE de lasertijd voor een -3 gelijk is aan die van een -6: namelijk exact 29 seconden. De excimerlaser bij LASIK doet daar duidelijk langer over, en tijdens die extra tijd kunnen omgevingsfactoren (vochtigheid, temperatuur, ...) de nauwkeurigheid negatief gaan beïnvloeden.  Voor lagere correcties is dit effect verwaarloosbaar, maar bij hogere correcties zien we dat SMILE daardoor accurater is.

SMILE chirurgie: wat kan je verwachten?

Voor de behandeling: Eerst zal een grondig oogonderzoek gebeuren met hoornvlies scan, pupilmeting en wordt de sterkte van de correcie bepaald. Als je contactlenzen draagt, laat je die best een week voor het onderzoek uit omdat deze de vorm van het hoornvlies kunnen veranderen. 

Tijdens de behandeling: Eerst wordt het oog verdoofd met druppels, en er wordt een ooglidklemmetje geplaatst zodat je niet per ongeluk het oog kan dichtknijpen. Daarna zal de femtosecondlaser docken en zal de laser zijn werk doen. Op dit moment zie je een groen knipperlichtje, dat tenmidden van de procedure vaag zal worden, zal wegspringen of verdwijnen. Je blijft gewoon naar dezelfde plaats kijken, de laser zelf duur maar 29 seconden. Daarna gaan we het lentikel in het hoornvlies vrijmaken, en die met een pincet verwijderen. De procedure duurt in totaal 15 minuten.

Na de behandeling: Na de behandeling kan je direct terug naar huis, maar heb je wel een chauffeur nodig om je te voeren. De meesten voelen een mild discomfort ("vermoeid gevoel") aan de ogen gedurende de eerste dag.

SMILE: wat zijn de risico's?

Doordat er geen flap gemaakt wordt van hoornvliesweefsel zijn de risico's kleiner dan bij LASIK. Het voornaamste risico is dat van over- of ondercorrectie (minder dan 3%). Indien dit storend is kan (in overleg met de chirurg) weer een herbehandeling plaatsvinden om dit te corrigeren.  Deze dient dan met LASEK te gebeuren. Er is een (zeer klein) risico op infectie, of op ingroei van epitheelcellen. Dit kan in principe behandeld worden met druppels, of door een spoeling uit te voeren.  Het risico op droogte is duidelijk kleiner dan bij LASIK.

 

×